អំពី ក្រុមហ៊ុន

ក្រុង Shenzhen Anconn កៅស៊ូនិងប្លាស្ទិចឥន្ទកុំឱ្យខាន។ ចំកាត់
  • rubber grommet
  • rubber grommet

ប្ដូរតាមបំណងទាំងអស់ផ្នែកស៊ីលីកូនកៅស៊ូនិងប្លាស្ទិច, ឧ:  ដោត, រារាំង, មួក, ជើង, ប៊ូតុង, ដោះ, extruded  បំពង់, ក្បាលដី, ការក្តាប់ដៃ, ការក្តាប់ដៃស្នោ, ចំណុចទាញ grommets,
គន្លឹះ, washers, បន្ទះ, Bush, អំពូលដើរជើងឈើ , ពែងបឺតចិញ្ចៀនត្រា gasket, ចិញ្ចៀនអើយ dampers, ឧបករណ៍សម្បទា, និងផ្សេងទៀតប្រែប្រួលធាតុ។

អាន​បន្ថែម
មើលទាំងអស់